Kraft- og valutamarknad:  
Utviklinga i framtidsprisane kan følgjast på NASDAQ-OMX-børsen 

Følg prisutviklinga for elsertifikat her:   Dagens prisbilde i NO3 og Norden   NVE sin vannmagasinstatistikk

Oppdatert valuta- og rentemarknad i SBM


Klikk over til artikkel i E24

LÅGASTE KRAFTPRIS nokonsinne.  Legg merke til prisane frå Danmark og sørover!

 


Småkraftnytt juni 2020