Kraft- og valutamarknad:  
Utviklinga i framtidsprisane kan følgjast på NASDAQ-OMX-børsen 

Kraftpris og kraftflyt Norden (Statnett). Spotpriskartet for neste døgn. Timeprisane for neste døgn.

NVE sin vannmagasinstatistikk

Oppdatert valuta- og rentemarknad i SBM