Brunstad Kraft - rein vasskraft i Sykkylven på Sunnmøre

Anlegg og drift

Her finn du hydrologisk info, samt kartmateriell over kraftverket. Inntak, røyrgate og stasjon.

Les om inntak, røyrgate
og stasjonen her

Minstevassføring

Vilkår for Brunstad Kraft AS sin konsesjon, vedr. vannslipp og driftsbegrensningar.

Les om krava til
minstevassføring her

Fotoarkiv

Foto frå inntak, inntakshus og røyrgatetrasé, samt stasjonsbygninga og turbin.


Sjå foto av kraftverket
i Vellesæterelva her

Kontaktinfo

Styret i Brunstad Kraft AS, avdeling for sal, for produksjon, eller alarmvakt.

Her finn du telefonnummer,
e-postadresser og postadresser