Kraft- og valutamarknad:  
Utviklinga i framtidsprisane kan følgjast på NASDAQ-OMX-børsen 

Kraftpris og kraftflyt Norden (Statnett). Dagens prisbilde i NO3 og Norden   NVE sin vannmagasinstatistikk

Oppdatert valuta- og rentemarknad i SBM


Oppdatert 4.juni

Nå skal 1 EURO koste 11 kroner noen måneder framover, mener meglerhuset Nordea Markets 

Sjå stykket nedanfor, henta frå SMÅKRAFTNYTT, juni 2020

Klikk over til artikkel i E24

LÅGASTE KRAFTPRIS nokonsinne.  Legg merke til prisane frå Danmark og sørover!

 


Småkraftnytt juni 2020