Linkar til adresser eller nettstader

Dette er kontakter som gjeld ulike sider av kraftverkdrifta
-SYSLA: Olje og fornybar energi

- Energi og Klima

- NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat
- Småkraftforeninga
- Markedskraft
- Nord Pool Spot, the leading power market in europe