Bilete frå anleggsperioden

Inntak og inntakshus

Røyrgatetrasé

Stasjonsbygninga

Turbin, generator

Bilete frå omliggjande landskap

Bilete frå drifta